Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan Donguri araştırması

Problemin Resmini Çizmek: Bir Anlatı Araştırması

Doç. Dr. Burçin TÜRKCAN

Arş. Gör. Bilal ÖNCÜL

Arş. Gör. Mahmut BOZKURT

Bu araştırmada, bir öğretmenin mesleki gelişimi bağlamında problem çözme becerisini geliştirmede görsel sanatlardan yararlanma deneyimlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla matematiksel problemlerin görselleştirilerek somutlaştırılmasını ve böylece düşünme becerilerinin geliştirilmesini öngören yeni bir yöntem incelenmiştir. Bu yöntem katılımcı öğretmen tarafından Japon matematiği olarak adlandırılmaktadır. Araştırma, söz konusu yöntemin Türkiye’deki ilk uygulayıcısı olan öğretmenin deneyimlerinden yola çıkarak sanat eğitimi yoluyla düşünme becerilerinin kazandırılmasına bir örnek oluşturması bakımından önemli görülmektedir. Sanat eğitimi yalnızca sanat içerikli derslerin bir disiplin alanı değil aynı zamanda tüm derslerin içeriğinde kullanılabilecek bir yöntemdir. Bu bağlamda sanat eğitimi, disiplinlerarası eğitim için önemli bir uygulama alanı olarak görülebilir. Araştırmada konu edinilen yöntem de disiplinlerarası bir anlayışla sanat eğitimi yoluyla işlenen bir matematik dersini içermektedir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden anlatı araştırması kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı-yapılandırılmış görüşmelerden yararlanılmıştır. Bu kapsamda, katılımcı öğretmenle farklı zamanlarda gerçekleştirilen üç ayrı görüşme yoluyla veriler toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde anlatı analizinden yararlanılmıştır. Bu doğrultuda, katılımcı öğretmenin kendi çocuğunun okul başarısını desteklemek için bu yöntemle tanıştığı, Japonya kaynaklı bu yöntemin problem çözme başta olmak üzere diğer tüm düşünme becerilerini geliştirdiği, çocuklar için soyut kalan kavramları somutlaştırdığı, hayal edebilmeyi kolaylaştırdığı ve orijinal adı “donguri” olan bu yöntemin ülkemizdeki matematik kaygısı nedeniyle “Japon matematiği” olarak adlandırıldığı gibi bulgular elde edilmiştir. Ayrıca, bu yöntemin Japonya’daki öncüsünün yansıtmaları doğrultusunda, katılımcı öğretmenin de Türkiye’de sınav kaygısıyla yetişen öğrenciler için bir alternatif sunabileceği görüşünde olduğu da görülmüştür. Bu yöntemin uygulanması için en verimli dönemin somut işlemler dönemi olduğu, sınıf düzeyine göre problemlerin de farklılaştırılması gerektiği ve yöntemin başarı odaklı (nota dayalı) olmadığı da görülmüştür. Bu bağlamda uygulamacılara ve araştırmacılara bu araştırmada incelenen yöntem gibi sanat yoluyla somutlaştırılan farklı öğretim yöntemlerinin çeşitli disiplinlerde kullanılması önerilmektedir.

Anahtar Kavramlar: Sanat eğitimi, Problem çözme becerisi, Matematik eğitimi.

Drawing the Picture of the Problem: A Narrative Study Assoc.

Prof. Dr. Burçin TÜRKCAN

Res. Asst. Bilal ÖNCÜL

Res. Asst. Mahmut BOZKURT

In this research, it was aimed to reveal the experiences of using a visual arts to improve the problem solving ability of a teacher in the context of professional development. For this purpose, a new method proposing the visualisation and concretization of mathematical problems and thus developing the thinking skills has been examined. This method is called Japanese mathematics by the participating teacher. The study, seems to be important in terms of being an example of developing thinking skills through arts education, starting from the experience of the teacher, the first practitioner in Turkey. Art education is not only a discipline of arts courses but also a method that can be used in the content of all courses. In this context, art education can be seen as an important application area for interdisciplinary education. The method of study involved a mathematics course taught through arts education with an interdisciplinary approach. Narrative research was used in the study. Semi-structured interviews have been used as data collection tools. In this sense, data were collected through three separate interviews conducted with participant teachers at different times. Narrative analysis was used in the analysis of the obtained data. In this direction, such findings as the participant teacher has met with this method to supoort the school success of her child, this Japan origin method has developed all other thinking skills, in particular problem solving, embodied the concepts abstracted for children, facilitated the imagination and originally called “donguri” method, is converted “Japanese mathematics” because of the mathematical anxiety in our country have been reached. It has also been observed that this method can be considered as an alternative for the students who are raised in Turkey due to test anxiety in the framework of reflection of the Japanese pioneer. It has also been observed that the most efficient period for the implementation of this method is the period of concrete transactions, that problems must be differentiated by class level, and that the method is not successoriented (note-based). In this context, it is suggested that practitioners and researchers use different teaching methods embodied by art, such as the method investigated in this research, in various disciplines. Key Words: Art education, Problem solving skills, Mathematic education.

http://bildiri.anadolu.edu.tr/papers/bildirimakale/13385_b131d94.pdf

 

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s